Το κράτος θα επιτρέψει την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που υπόκεινται στον νόμο περί κινήτρων επενδύσεων του 2004 έως και 21 χρόνια μετά την έγκρισή τους.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρόκειται να δώσει νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης για συγκεκριμένο τμήμα των εκκρεμών έργων του εν λόγω νόμου. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για επενδυτικά έργα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί προκαταβολή από τα τραπεζικά ιδρύματα στους φορείς εκμετάλλευσης των έργων αυτών, παρά το γεγονός ότι το κράτος έχει παράσχει εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο ποσό.

Μάλιστα, αν και η σχετική διάταξη προβλέπει ότι η παράταση θα δοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, υπό προϋποθέσεις δίνει παράταση για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η γενναιοδωρία του υπουργείου δεν σταματά εκεί. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι ακόμη και αν έχει εκδοθεί απόφαση για ανάκληση ένταξης επενδυτικού σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο, λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, η απόφαση ένταξης θα επανέλθει σε ισχύ. .

Η τροπολογία συζητήθηκε την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Από news