Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στην κατάργηση των έκτακτων μέτρων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο αλλά και στην επιστροφή στην κανονικότητα από τον Δεκέμβριο ή και το νέο έτος και όχι την 1η Οκτωβρίου όπως αναμενόταν.

Ο νέος υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης θα συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάργηση των έκτακτων μέτρων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, προσανατολίζεται στην εφαρμογή μεταβατικών τιμολογίων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο και πιθανώς και τον Δεκέμβριο, προκειμένου να δοθεί χρόνος σε προμηθευτές και καταναλωτές να προετοιμαστούν καλύτερα για τη μετάβαση στο προ κρίσης καθεστώς του ρήτρα προσαρμογής.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζει το Υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου ή και το τέλος του έτους, οι πάροχοι θα προσφέρουν στους καταναλωτές μηνιαίες τιμές που θα ανακοινωθούν στο την έναρξη του μήνα της αίτησής τους, σε αντίθεση με τους ισχύοντες που προειδοποιούνται από τις 20 του προηγούμενου μήνα που υποβάλλουν αίτηση.

Σε αντίθεση με σήμερα, που οι πάροχοι απλώς ανακοινώνουν την τιμή της κιλοβατώρας, στα νέα μεταβατικά τιμολόγια θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη φόρμουλα μέσω της οποίας προκύπτει η τιμή. Να ανακοινώσουν δηλαδή την εξίσωση με τις διάφορες παραμέτρους που έλαβαν υπόψη για να καθορίσουν την τιμή της κιλοβατώρας.

Λίγα πράγματα θα αλλάξουν για τους καταναλωτές κατά τη μεταβατική περίοδο σε σύγκριση με σήμερα. Θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τις τιμές του παρόχου τους την πρώτη ημέρα του μήνα αναφοράς και θα μπορούν να τις συγκρίνουν με τις τιμές άλλων παρόχων και να επιλέξουν αν θα μείνουν μαζί τους ή όχι χωρίς να υπόκεινται σε οικονομική επιβάρυνση. Οι προμηθευτές θα επωφεληθούν από αυτή τη μεταβατική περίοδο για να οριστικοποιήσουν τις πιο μακροπρόθεσμες τιμές που θα διαθέσουν στην αγορά και να ενημερώσουν έγκαιρα τους πελάτες τους για αυτές και τις νέες συμβάσεις εντός των προθεσμιών των 60 ημερών που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας.

Τα μεταβατικά τιμολόγια, η ακριβής περίοδος ισχύος τους και οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης για να προχωρήσουν είτε μέσω νομοθεσίας είτε μέσω τροποποίησης του κώδικα.

Από news