Η κλιματική αλλαγή θα κοστίσει στην οικονομία περισσότερα από 700 δισ. ευρώ έως το 2100 εάν δεν ληφθούν μέτρα, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που προτείνει να δοθούν φορολογικά κίνητρα και σε εταιρείες που επενδύουν σε πράσινες δράσεις.

«Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία» εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ και παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδος την Τρίτη.

«Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι υποσημείωση στην οικονομική πολιτική», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, υποστηρίζοντας ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης, επιταχύνοντας τη χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας.

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή – με άλλα λόγια, την προστασία από τις επιπτώσεις της – τα οποία θα πρέπει να προωθούνται παράλληλα με τα μέτρα μετριασμού.

Οι επενδύσεις σε υποδομές όπως τα φράγματα, αλλά και η καλύτερη μόνωση των σπιτιών και η αμειψισπορά θα πρέπει να προωθηθούν παράλληλα με μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Από τα 632 δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν παγκοσμίως το 2020 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το 90% αφορά τον μετριασμό και μόνο το 7,2% για την προσαρμογή.

«Η κλιματική αλλαγή είναι ίσως η πιο σημαντική απειλή για τη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας», προειδοποίησε ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της κεντρικής τράπεζας, η οποία εργάζεται συστηματικά για το θέμα από το 2011, έχοντας δημιουργήσει τη διεπιστημονική επιτροπή για τη μελέτη των επιπτώσεων. Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ).

Από news