Μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων, ιδίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμένουν οι τράπεζες το β’ τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων και της αύξησης του κόστους χρήματος, που αποθαρρύνει τον δανεισμό.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας για τον τραπεζικό δανεισμό που δημοσίευσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η συνολική ζήτηση για δάνεια τον Ιανουάριο-Μάρτιο μειώθηκε με έμφαση στη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Η έρευνα έδειξε ότι «ένας βασικός παράγοντας που επηρέασε τη μείωση της ζήτησης ήταν το υψηλότερο επίπεδο των επιτοκίων των δανείων».

Η πρόβλεψη για το επόμενο τρίμηνο είναι ότι η συνολική ζήτηση δανείων, κυρίως από ΜΜΕ, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κυρίως ως αποτέλεσμα της ζήτησης και όχι της αυστηροποίησης των κριτηρίων από την πλευρά των τραπεζών.

Ήδη, παρά την ανάκαμψη της νέας χρηματοδότησης που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο, τα συνολικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν μείωση της καθαρής ροής χρηματοδότησης κατά 823 εκατ. ευρώ στο σύνολο των δανείων του ιδιωτικού τομέα και κατά 228 εκατ. ευρώ στα δάνεια προς επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η καθαρή ροή χρηματοδότησης αποτυπώνει νέες εκταμιεύσεις μετά την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών και το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι οι αποπληρωμές υπερέβησαν τις νέες χορηγήσεις. Το φαινόμενο των υψηλών αποπληρωμών εντοπίζεται σε κλάδους με υψηλή ρευστότητα, όπως η ενέργεια και ιδιαίτερα η ναυτιλία, και σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη έχει οδηγήσει «στο κλείσιμο υφιστάμενων δανειακών θέσεων ακόμη και με προπληρωμή δανείων».

Την επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης είχε προεξοφλήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απέδωσε τη μείωση της ζήτησης δανείων στα υψηλότερα επιτόκια. Ο Καραβίας επεσήμανε το φαινόμενο πολλοί πελάτες να χρησιμοποιούν την πλεονάζουσα ρευστότητά τους για την αποπληρωμή δανείων και για αυτό, όπως είχε εκτιμήσει, «το πρώτο τρίμηνο του έτους θα υπάρξει αρνητική μεταβολή στα δάνεια». Τόνισε, ωστόσο, ότι παρά το γεγονός ότι η πιστωτική ανάπτυξη το 2023 θα είναι χαμηλότερη από αυτή του 2022, αυτό δεν θα οδηγήσει σε πιστωτική συρρίκνωση.

Από news