Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 76,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, υπάρχει σταθερή κεφαλαιακή θέση με δείκτη pro forma CET1 περίπου 18,7% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 21%, σημαντικά πάνω από τις ελάχιστες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η τράπεζα σημείωσε επίσης τον «ισολογισμό χωρίς κίνδυνο», λέγοντας ότι ο δείκτης pro forma μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ήταν 10,2%, ενώ εξαιρουμένων των NPEs που καλύπτονται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης χρέους APS, ήταν μόλις 3,8%.

Όσον αφορά το Project Starlight – δηλαδή τη συμφωνία πώλησης NPEs και APS αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ – τα τραπεζογραμμάτια αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2023.

Σε δελτίο τύπου, η Ελληνική Τράπεζα επισημαίνει επίσης το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 για τη μεταμόρφωση και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων σε τροχιά, με επίκεντρο την ψηφιοποίηση και τον έλεγχο του κόστους, και σημειώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας πρόωρης εξόδου, με περίπου 450 εργαζόμενους να αποχωρούν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Αρσαλίδης είπε ότι τα κέρδη αντικατοπτρίζουν «υψηλότερα έσοδα και αναστροφές απομείωσης δανείων».

Από news