Βαρύ ήταν το κόστος του πρώτου έτους της πανδημίας του κορωνοϊού σε ό,τι αφορά τον τζίρο των μεγαλύτερων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την απασχόληση, ιδίως τη μισθωτή, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στο 2019 και 2020.

Ορισμένοι κλάδοι – για παράδειγμα το οργανωμένο λιανικό εμπόριο τροφίμων (σούπερ μάρκετ) – επωφελήθηκαν από το πρώτο έτος της πανδημίας, το οποίο μεταφράστηκε σε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξης του 10% και επίσης παρουσίασε σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, ο συνολικός αντίκτυπος του κορωνοϊού στο μέγεθος των επιχειρήσεων, που σημείωσαν απώλεια τζίρου άνω των 28 δισ. ευρώ, ήταν σημαντικά αρνητικός.

Παράλληλα, αν και υπήρχε το ευεργετικό μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας (άδεια εργασίας), το 2020 υπήρχαν 168.834 λιγότερες μισθωτές θέσεις εργασίας σε εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2019.

Στα στοιχεία αυτά της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τη δομή των εταιρειών περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, ενσωματώνουν τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των κατασκευών και μέρος του τομέα των υπηρεσιών.

Από news