Ενώ η Ελλάδα έχει επιταχύνει σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα, οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες, έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν για να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Το κλειδί για την καινοτομία είναι η τεχνολογία μέσω σύγχρονων υποδομών δεδομένων, multicloud, τεχνολογιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τηλεργασίας κ.λπ.

Σύμφωνα με έρευνα της Dell Technologies (Dell Technologies Innovation Index) σε δείγμα 6.600 εργαζομένων από περισσότερες από 45 χώρες, υπάρχει ένα παγκόσμιο χάσμα μεταξύ της αντίληψης της καινοτομίας και της εφαρμογής της από οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, μόνο το 8% των εταιρειών στην Ελλάδα – έναντι 18% παγκοσμίως – μπορεί να οριστεί ως «ηγέτες καινοτομίας» και «καινοτόμοι» (υιοθέτες καινοτομίας). Δηλαδή, μόνο το 8% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν την καινοτομία στο DNA τους και δρομολογούν ώριμα καινοτόμα σχέδια για την ενίσχυσή τους. Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, είναι σημαντικό, καθώς οι ηγέτες της καινοτομίας και οι καινοτόμοι έχουν 2,2 φορές περισσότερες πιθανότητες (στην Ελλάδα 1,14 φορές) να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ακόμη και εν μέσω περιόδου οικονομικής αβεβαιότητας, ύφεσης, πληθωρισμού κ.λπ. όσοι καθυστερούν (υστερούν στην καινοτομία, οπαδοί της καινοτομίας).

Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν 1,9 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν το εισόδημά τους, ενώ είναι 1,7 φορές πιο απίθανο να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της πληροφορικής. Σημειώνεται ότι για να γίνει αντιληπτή η ωριμότητα των εταιρειών σε θέματα καινοτομίας, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να τοποθετηθούν με βάση μια κλίμακα ωριμότητας καινοτομίας στις εταιρείες που ξεκινά από τους πρωτοπόρους καινοτομίας και καταλήγει στις καθυστερημένες.

Συνολικά, ωστόσο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι αισιόδοξες για τις καινοτόμες δυνατότητες τους: το 74% των εταιρειών στην Ελλάδα συμφωνεί ότι, εσωτερικά, καλλιεργείται μια κουλτούρα καινοτομίας, με το αντίστοιχο ποσοστό διεθνώς να ανέρχεται στο 84%.

Από την άλλη πλευρά, το 86% των εταιρειών παγκοσμίως (80% στην Ελλάδα) αναζητούν ενεργά τεχνολογίες για να καινοτομήσουν, ενώ σχεδόν έξι στις 10, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, εκτιμούν ότι η τεχνολογία τους δεν είναι αιχμής και ότι θα να μείνει πίσω.

Από news