Περίπου ένας στους δύο Κύπριους θεωρεί εύκολο να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Κύπρο, σύμφωνα με το Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Cyprus Report 2021/2022.

Με την υποστήριξη και χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (C4E) του Πανεπιστημίου Κύπρου συνέταξε την Εθνική Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα, ενεργώντας ως εθνικός συντονιστής και εκπρόσωπος της Κύπρου στο Global Entrepreneurship Monitor.

Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι η Κύπρος συμμετέχει στο GEM για έκτη συνεχή χρονιά και ότι μέσω της συμμετοχής της στην κοινοπραξία GEM, η Κύπρος γίνεται μέρος του παγκόσμιου χάρτη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης δείχνουν ότι, το 2021/2022, οι αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο παρέμειναν αισιόδοξες παρά τις συνθήκες της πανδημίας.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια αξιοσημείωτη βελτίωση όσον αφορά τις αντιληπτές ευκαιρίες. Περίπου ένας στους δύο Κύπριους αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν καλές ευκαιρίες για να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην περιοχή του, μια σημαντική αύξηση από το 2020/2021, όταν το αντίστοιχο ποσοστό του δείκτη ήταν μόλις 21,1%.

Ο πληθυσμός είναι επίσης αισιόδοξος όσον αφορά την ευκολία έναρξης μιας επιχείρησης, καθώς περίπου ένας στους δύο Κύπριους θεωρεί εύκολο να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Κύπρο.

Επιπλέον, το 64,1% των ερωτηθέντων στην έρευνα πιστεύει ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η σαφής πλειοψηφία των Κυπρίων (72,9%) γνωρίζει προσωπικά έναν επιχειρηματία. Αυτοί οι δείκτες έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, υποδεικνύοντας ότι ο πληθυσμός της Κύπρου εξοικειώνεται περισσότερο με την επιχειρηματικότητα, αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, ο φόβος της αποτυχίας ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από την πανδημία, αλλά δεν αυξήθηκε περαιτέρω κατά το δεύτερο έτος της πανδημίας. Το 2021/2022 περίπου ένας στους δύο Κύπριους εξέφρασε φόβο για αποτυχία στην έναρξη μιας νέας επιχείρησης, ενώ το 2019/2020 η τιμή του δείκτη φόβου αποτυχίας στην Κύπρο ήταν 36,4%.

Η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα σε πρώιμο στάδιο ήταν επίσης χαμηλότερη σε σύγκριση με την προπανδημική έρευνα (8,6% το 2021/2022 έναντι 12,2% το 2019/2020).

Από news