Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα της γενικής κυβέρνησης της Κύπρου που δημοσιεύθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου την Τρίτη δείχνουν πλεόνασμα 609,5 εκατ. ευρώ, ίσο με 2,3% του ΑΕΠ, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, έναντι ελλείμματος 402,8 εκατ. ευρώ ή 1,7 % του ΑΕΠ που καταγράφηκε τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2021.

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,1%, κατά 424,2 εκατ. ευρώ, το 2022 και ανήλθαν σε 10,77 δισ. ευρώ, έναντι 10,34 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Αναλυτικά, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 11,3% ή 434,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 4,27 δισ. ευρώ έναντι 3,84 δισ. ευρώ το 2021. Οι αποδοχές των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 4,7% ή 142,4 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 3,15 δισ. ευρώ, έναντι 3 δισ. ευρώ το 2021. Η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά 16%, ή 167 εκατ. ευρώ, και ανήλθε σε 1,21 δισ. ευρώ, έναντι 1,04 δισ. ευρώ το 2021. Οι τρεχούμενες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 7,8%, ή 47 εκατ. ευρώ, και ανήλθε σε 652,7 εκατ. ευρώ, έναντι 605,7 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,5%, ή 1,47 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 11,37 δισ. ευρώ, έναντι 9,94 δισ. ευρώ το 2021.

Από news