Η Capital Link φιλοξενεί το έκτο ετήσιο Κυπριακό Ναυτιλιακό Φόρουμ την Τρίτη, στο Columbia Plaza στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση στοχεύει να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως θαλάσσιου κόμβου, με ένα ισχυρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό ναυτιλιακό σύμπλεγμα και αυξανόμενες κοινότητες πλοιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων. Επιπλέον, η Κύπρος είναι περιφερειακό οικονομικό, ασφαλιστικό και νομικό κέντρο.

Στο φόρουμ θα συμμετέχουν ηγέτες της ναυτιλίας με έδρα την Κύπρο που θα απευθύνονται σε διεθνές κοινό και θα μοιράζονται την εμπειρία τους σχετικά με την ελκυστικότητα της Κύπρου ως ναυτιλιακού κόμβου, καθώς και τις γνώσεις τους για κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν την τοπική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της, με την υποστήριξη της Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών και του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Συμμετέχουν επίσης οι ακόλουθοι οργανισμοί: Cyprus Investment Promotion Promotion–Invest Cyprus, Cyprus Investment Funds Association, Institute of Chartered Shipbrokers Cyprus Branch, Cyprus Shipping Association, CYMEPA, Cyprus Marine Club, Cyprus Master Mariners Association και Cyprus Maritime Academy.

Από news