Οι τέσσερις διεθνείς οίκοι αξιολόγησης δημοσίευσαν τις πιθανές ημερομηνίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου το 2023 – και είναι όλοι Παρασκευή.

Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν σε ένα έτος που θα χαρακτηρίζεται από προβλεπόμενη οικονομική επιβράδυνση, εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που θολώνει τις οικονομικές προοπτικές, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης, που τροφοδοτείται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Επιπλέον, οι προοπτικές επηρεάζονται από τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών και την επιθετική τους στάση όσον αφορά τις αυξήσεις επιτοκίων.

Η Κύπρος μπαίνει στο 2023 έχοντας ενοποιημένη την επενδυτική της βαθμίδα καθώς δύο οίκοι αξιολόγησης, η Standard & Poor’s και η DBRS Morningstar έχουν τοποθετήσει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας δύο βαθμίδες πάνω από το όριο επενδυτικής βαθμίδας. Ο Fitch διατηρεί την κυπριακή αξιολόγηση λίγο πάνω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ ο Moody’s συνεχίζει να διατηρεί την αξιολόγηση της Κύπρου σε «σκουπίδια» (Ba1), αλλά έχει αποδώσει θετική προοπτική. Όλοι οι άλλοι οργανισμοί έχουν αποδώσει σταθερή προοπτική για την κυπριακή μακροπρόθεσμη αξιολόγηση.

Οι πρώτες αξιολογήσεις ξεκινούν στις 3 Μαρτίου με την S&P να έχει προγραμματίσει να εκδώσει την πρώτη της δράση αξιολόγησης, ενώ η Fitch θα ακολουθήσει στις 10 Μαρτίου. Οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s και DBRS έχουν προγραμματιστεί να εκδώσουν τις πιθανές ενέργειες αξιολόγησης στις 31 Μαρτίου.

Η πρώτη παρτίδα της βαθμολογίας συμπίπτει με την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας και την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση. Το δεύτερο σετ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει με τη Fitch στις 15 Ιουνίου και τον S&P την 1η Σεπτεμβρίου. Η Moody’s και η DBRS Morningstar έχουν προγραμματίσει τις δεύτερες ενέργειες αξιολόγησης για τις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι ενέργειες αξιολόγησης πιστεύεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα το 2023, καθώς το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων έληξε λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων από μεγάλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό, ενώ η οικονομική αβεβαιότητα και η οικονομική επιβράδυνση οδήγησαν το δημόσιο οι αποδόσεις των ομολόγων σε ανοδική τροχιά.

Επιπλέον, εκτός από την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε «ποσοτική σύσφιξη», δηλαδή τερματισμό των καθαρών αγορών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων της. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα κρατικών ομολόγων ξεκίνησαν το 2014, συμπιέζοντας το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις στη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι οργανισμοί δημοσιεύουν δύο ημερομηνίες για την πιθανή απελευθέρωση τόσο των ζητούμενων όσο και των μη ζητηθέντων ενεργειών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Από news