Η Public Power Corporation εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Enel για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της ιταλικής εταιρείας στη Ρουμανία.

Η ελληνική εταιρεία κοινής ωφέλειας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικότητας με την Enel για την πιθανή εξαγορά όλων των συμμετοχών του Ομίλου Enel στη Ρουμανία. Η τελική απόφαση για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς στην Enel θα ληφθεί με την ολοκλήρωση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων στα τέλη Ιανουαρίου 2023, κατά τις οποίες τα δύο μέρη θα διαπραγματευτούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα προβεί σε δέουσα επιμέλεια.

Η ΔΕΗ σαρώνει τη ρουμανική αγορά μαζί με αυτή της Βουλγαρίας εδώ και μήνες. Αν και η αρχική έρευνα αφορούσε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τους τελευταίους μήνες υπήρξαν έντονες φήμες για την εξαγορά μιας κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας, της Enel Romania. Η θυγατρική της Enel στη βαλκανική χώρα λέγεται ότι εξακολουθεί να διεκδικεί το καναδικό fund Brookfield, το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα από 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και έχει παρουσία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, και η Amber Infrastructure από το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαχειρίζεται περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ και τοποθετείται κυρίως σε υποδομές.

Σε αυτή τη μάχη, η ΔΕΗ έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα: τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Στάση, ο οποίος πριν αναλάβει το τιμόνι της ΔΕΗ ήταν διευθύνων σύμβουλος της Enel Romania.

Η Enel εισήλθε στη ρουμανική αγορά πριν από 17 χρόνια και μέσω της 100% θυγατρικής της Green Power Romania έχει αναπτύξει πλήρως κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα στην παραγωγή, τα δίκτυα διανομής και την προμήθεια. Διαθέτει αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 534 μεγαβάτ σε λειτουργία και άλλα 170 MW υπό κατασκευή. Ελέγχει τρεις από τις οκτώ εταιρείες διανομής που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, με μερίδιο 51% στις δύο και 78% στην τρίτη, με μειοψηφικά μερίδια που ελέγχονται από το ρουμανικό κράτος. Στον τομέα της προμήθειας ελέγχει το 100% δύο εταιρειών με κορυφαία μερίδια αγοράς. Στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, κατέχει περίπου το ένα τρίτο της τοπικής αγοράς. Πέρυσι πούλησε 9,1 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες της, ενώ παρήγαγε 1,3 TW.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά μέτρα που έλαβε η ρουμανική κυβέρνηση για την προστασία των καταναλωτών έχουν αφήσει την εταιρεία με τεράστιες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Από news