Οι δανειστές μπορεί να έχουν κατακλυστεί από αιτήσεις νέων σχετικά με το στεγαστικό πρόγραμμα My Home, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πολυάριθμες εκταμιεύσεις δανείων.

Τα τραπεζικά στοιχεία δείχνουν ότι από τις συνολικά 20.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο κυβερνητικό πρόγραμμα επιδότησης τραπεζικών δανείων, όσες πληρούν τα κριτήρια ανέρχονται σε μόλις 13.500. Ωστόσο, μόνο το 10% έρχεται ουσιαστικά με συγκεκριμένη πρόταση για αγορά ακινήτου.

Ο υψηλός αριθμός αιτήσεων περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που έχουν κατατεθεί δύο ή περισσότερες φορές από το ίδιο άτομο, καθώς πολλά άτομα επιλέγουν να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία τράπεζες για στεγαστικό δάνειο μέσω του προγράμματος. Οι υπεύθυνοι του κλάδου σχολιάζουν ότι «φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα».

Σε συνδυασμό με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος My Home που επιτρέπουν την αγορά κατοικίας σε περιβάλλον αυξήσεων επιτοκίων, η αυξημένη ζήτηση αντανακλά και τις υψηλές ανάγκες για αγορές κατοικίας που έχει δημιουργήσει η αύξηση των ενοικίων.

Οι περισσότεροι αιτούντες επιδιώκουν να κρατήσουν μια θέση στο πρόγραμμα επιδοτήσεων ακόμα κι αν δεν έχουν επιλέξει ακόμη ένα ακίνητο. αρκετοί αιτούντες προτείνουν ενδεικτικά ένα σπίτι που μπορεί να έχουν δει, επειδή η διαδικασία δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν προτείνει ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Από news