Το Υπουργείο Οικονομικών και η φορολογική διοίκηση (ΑΑΔΕ) σχεδιάζουν να «κλειδώσουν» προσυμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς και το φορολογικό έντυπο Ε3, τουλάχιστον όσον αφορά τα δηλωθέντα εισοδήματα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή. . Σε δεύτερη φάση θα «κλειδώσουν» και οι κωδικοί δαπανών, καθώς οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες τείνουν να διογκώνουν τα έξοδά τους.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο επεκτείνει τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, έτσι ώστε κάθε κλάδος της οικονομίας να απαιτείται να διαθέτει τερματικά για πληρωμή με κάρτα τόσο για συναλλαγές επιχείρησης και λιανικής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις λιανικής εξοπλίζονται με μηχανήματα POS.

Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς και αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο σχέδιο που θα οδηγήσει στη μείωση της φοροδιαφυγής και κατ’ επέκταση στη χρηματοδότηση των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ήδη για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από τις 5 Δεκεμβρίου 2022, η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τα έσοδα και τα έξοδα και τους αναλογούντες φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων δήλωσης ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA.

Ειδικά όσον αφορά τις εισροές ΦΠΑ, όλα τα έξοδα είναι προσυμπληρωμένα στον κωδικό 361 (αγορές και έξοδα εντός της χώρας). Δαπάνες από παραστατικά που εκδίδονται από εταιρεία με δραστηριότητα για την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν προβλέπεται έκπτωση ΦΠΑ (π.χ. διαμονή, φαγητό, ποτό, φιλοξενία, διασκέδαση, ταξίδια κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία προπλήρωσης. Συνήθως βέβαια για τα έξοδα αυτά δεν αφαιρείται ΦΠΑ και άρα δεν προπληρώνονται.

Οι αλλαγές στις οποίες εργάζονται στελέχη του υπουργείου προβλέπουν το «κλείδωμα» των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν θα μπορούν να αλλάξουν τα ποσά που προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ και προέρχονται από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Για όσους έχουν έσοδα από αγορές εντός ΕΕ θα προστεθεί άλλος κωδικός που θα είναι ανοιχτός? που θα οδηγήσει και στο «κλείδωμα» και των κωδικών του εντύπου Ε3.

Από news