Με στόχο να πείσει τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να επιλέξουν να εργαστούν σε νησιά και ορεινές περιοχές, η κυβέρνηση έχει συντάξει πακέτο κινήτρων που θα αξιολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η Καθημερινή κατανοεί ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν την παροχή οικονομικής στήριξης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και την ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ όσων επιλέγουν να κατευθυνθούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ενδεικτικά, για τους εκπαιδευτικούς, αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα συντομότερου υποχρεωτικού ωραρίου, τη χορήγηση χρηματικών επιδομάτων και κουπονιών στέγασης, διατροφής, θέρμανσης και μεταφοράς, φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Μεταξύ της μακράς λίστας μέτρων είναι η χρήση αξιολογήσεων σχολείων και δασκάλων για την ενθάρρυνση των καλύτερων εκπαιδευτικών να μετακινηθούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και η πρόσληψη εφαρμογών τηλεεκπαίδευσης για έρευνα και εξ αποστάσεως βοήθεια από άλλους συναδέλφους και επιστήμονες.

Για το υγειονομικό προσωπικό, τα υπό εξέταση μέτρα, επίσης μέρος μιας μακράς λίστας, συνεπάγονται εφημερίες εξ αποστάσεως, ταχύτερη εξέλιξη των μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Άλλα μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές περιλαμβάνουν τη χρήση σκαφών και ιατρικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Ένα άλλο σχέδιο προβλέπει θέσεις εργασίας για ζευγάρια.

Επιπλέον, το προσχέδιο προβλέπει επίσης ότι οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιωτικές περιφέρειες καλύπτουν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της άδειας τους από γιατρούς με σχετικές βραχυπρόθεσμες συμβάσεις (ή ντόπιους), με την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την ενημέρωση και την πλήρωση κενών θέσεων.

Οι υποψήφιοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν όχι μόνο γεωγραφική τοποθεσία (πόλη) αλλά και νοσοκομείο μετά τη λήξη της σύμβασής τους στη νησιωτική περιφέρεια.

Από news