Οι αυξήσεις τιμών στα τιμολόγια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναμένεται να ακολουθήσουν το μπαράζ προσφορών και εκπτώσεων που κυριάρχησαν τους τελευταίους μήνες.

Αυτό οφείλεται στο διευρυμένο κόστος σε συνδυασμό με τον αυξημένο πληθωρισμό, που έχουν ήδη προκαλέσει αυξήσεις στα τιμολόγια των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Αν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι όροι και οι προϋποθέσεις των λογαριασμών αναφέρουν ότι οι χρεώσεις αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό, στην Ελλάδα αυτή η διάταξη δεν ισχύει.

Για το σκοπό αυτό, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Ιουλίου τη νέα ρύθμιση γενικών αδειών που προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού αναπροσαρμογής των τιμών στις συμβάσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Το σκεπτικό της ανεξάρτητης αρχής βασίζεται στο γεγονός ότι το 2022, σε ετήσια βάση σύγκρισης, ο μέσος μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή του ομίλου επικοινωνιών κατέγραψε αρνητική μεταβολή -2,44% – δηλαδή αποπληθωρισμό. Αντίθετα, το σύνολο των υπηρεσιών και αγαθών του δείκτη τιμών καταναλωτή εμφάνισε πληθωρισμό 9,65%.

Από news