Τα πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης του τραπεζικού συστήματος και επιστροφής του σε υγιή οργανική κερδοφορία προέκυψαν από τα αποτελέσματα για το 2022, που θα είναι η πρώτη κερδοφόρα χρονιά μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των δανειστών της Ελλάδας.

Εν αναμονή των ανακοινώσεων από τις τρεις συστημικές τράπεζες – Alpha, Εθνική και Eurobank – των ετήσιων αποτελεσμάτων για το 2022 την ερχόμενη εβδομάδα και των θετικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, ο στόχος κερδοφορίας επιτυγχάνεται μετά από επτά συνεχόμενα χρόνια ζημιών. Οι ζημίες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν συνολικά σε 18,2 δισ. ευρώ, ως συνέπεια των υψηλών προβλέψεων που έπρεπε να λάβουν τα προηγούμενα χρόνια για την κάλυψη των επισφαλών δανείων.

Ωστόσο, η πλήρης θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο καλείται να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά του κατά τουλάχιστον 150 μονάδες βάσης για να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και, όπως έχει επισημανθεί από την πιο επίσημη πηγή – ο επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Andrea Enria σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή – ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η εξυγίανση της κερδοφορίας.

Η Καθημερινή κατανοεί ότι η ενοποίηση από το 2016 απαιτούσε συσσωρευμένες προβλέψεις άνω των 30 δισ. ευρώ και, εκτός από μια σύντομη διακοπή το 2019, οδήγησε σε συνολικές ζημίες 9,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2016-2021 (18,2 δισ. ευρώ από το 2015) – οι οποίες παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών και συμψηφίζονται με τα κέρδη της χρήσης.

Μόλις πρόσφατα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σε συνολικές ζημιές κατέγραψαν ζημιές 1,7 δισ. ευρώ και 4,7 δισ. ευρώ για τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα, έτσι ώστε το σωρευτικό αποτέλεσμα των τελευταίων τριών ετών να παραμένει έντονα αρνητικό –πάνω από 3 δισ. ευρώ– παρά το θετικό του 2022. αποτέλεσμα.

Οι εκτιμήσεις για το 2022 ανεβάζουν την κερδοφορία στα 3,5 δισ. ευρώ, αλλά δεδομένου ότι αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται επίσης σε εξαιρετικά κέρδη, όπως η πώληση του τμήματος διαχείρισης καρτών που απέφερε συνολικά έσοδα 1,2 δισ. ευρώ (προ φόρων και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες). αλλά και σε σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα χρηματοοικονομικά έσοδα, η πραγματική κερδοφορία παραμένει βασική επιδίωξη.

Από news