Η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές και οι τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της ρύθμισης της σε μεγάλο βαθμό άναρχης αγοράς βραχυπρόθεσμων ενοικίων και της διατήρησης της δυναμικής ανάπτυξης του τουρισμού.

Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Πρόσφατη μελέτη της Grant Thornton έδειξε ότι ο τζίρος που δημιουργούν ανέρχεται στο 14,41% της οικονομικής δραστηριότητας του ελληνικού τουρισμού. Σε τέτοιο μέγεθος, είναι πλέον εμφανείς οι αρνητικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα των προορισμών, στον υπερτουρισμό, στις τοπικές κοινωνίες και στις στεγαστικές ανάγκες κατοίκων, φοιτητών, εργαζομένων και δημοσίων υπαλλήλων.

Τα συμφέροντα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Οι μικροί ιδιοκτήτες που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους ή άλλο ακίνητο αλλού. ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα διαμερίσματα που χρησιμεύουν ως κύρια πηγή εισοδήματός τους· και ιδιοκτήτες μεγάλης κλίμακας (ιδιώτες ή εταιρείες) που αποκτούν ολόκληρα ακίνητα, τα ανακαινίζουν και τα λειτουργούν ως ξενοδοχεία, χρησιμοποιώντας τον μανδύα των βραχυχρόνιων μισθώσεων για να αποφύγουν ρυθμιστικές, φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις.

Η διάκριση αυτή θα αποτυπωθεί στον νέο νόμο που ετοιμάζεται. Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός θα διευθύνει τηλεδιάσκεψη με τα αρμόδια υπουργεία για να ξεκαθαρίσει συγκεκριμένα θέματα και να προχωρήσει η διαδικασία.

Από news