Προσχέδιο νόμου για τις καταπατημένες κρατικές περιουσίες θα φτάσει στη Βουλή τον επόμενο μήνα, με στόχο να επιτραπεί στους σημερινούς κατοίκους (που ξεπερνούν τους 70.000) να αποκτήσουν το ακίνητο νόμιμα με έκπτωση έως και 80% της φορολογητέας αξίας του.

Τα περιουσιακά στοιχεία θα πωληθούν στην «αντικειμενική τους αξία», ωστόσο, προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις που μπορεί να φτάσουν δυνητικά το 80%, αφού το ποσό που θα καταβληθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% αυτής της αξίας.

Για να μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει αίτηση για την εξαγορά του ακινήτου που κατέχει θα πρέπει να το κατέχει συνεχώς για 40 χρόνια, ενώ στην περίπτωση που έχει τίτλο ιδιοκτησίας θα πρέπει να το έχει στην κατοχή του για 30 χρόνια. Το πώς έχουν αποκτήσει τίτλο για καταπατημένη κρατική περιουσία, είναι άλλο ένα παράδοξο του ελληνικού κράτους.

Το νομοσχέδιο ορίζει και το μέγεθος της έκτασης που μπορεί να αποκτηθεί κατά περίπτωση, απαγορεύοντας την απόκτηση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η έκταση μπορεί να φτάσει και τα 30.000 τ.μ., αρκεί ένα μεγάλο μέρος της να καλύπτεται από κτίρια ή από απαραίτητα έργα υποδομής ή εγκαταστάσεις.

Εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση 10% σε εφάπαξ πληρωμές. διαφορετικά το ποσό μπορεί να καταβληθεί σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Από news