Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε την Παρασκευή πιθανή νέα παρέμβαση τον επόμενο μήνα για συνταξιούχους που λόγω της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς» δεν είδαν αύξηση στο τελικό ποσό που λαμβάνουν.

Αναφερόμενος σε αυτά, ο Χατζηδάκης είπε ότι «η κυβέρνηση –πάντα εντός των ορίων των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού– θα εξετάσει μια πρόσθετη παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή αδικιών, όπως αυτή των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά, που δεν καλύπτονται επαρκώς από τις τελευταίες αυξήσεις. στις συντάξεις».

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, για 910.000 συνταξιούχους (σε σύνολο 2,6 εκατ.) η αύξηση των συντάξεων κατά 7,75% δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, μείωσε την «προσωπική διαφορά» ή το ποσό υπέρ τους λόγω της αλλαγής του νόμου. Ωστόσο, 260.000 συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας πήραν το επίδομα των 250 ευρώ πρόσφατα και άλλοι 515.000 επωφελήθηκαν από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Συνεπώς, το 17% των συνταξιούχων «προσωπικής διαφοράς», ή το 5,5% του συνόλου (143.000), δεν επωφελήθηκαν από τις συνδυασμένες αυξήσεις. Για αυτούς εξετάζεται η πρόσθετη παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης.

Από news