Η ζήτηση δανείων από τις ελληνικές μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ η ζήτηση από τα νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη το πρώτο τρίμηνο του 2023, ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα πιστωτικά πρότυπα για δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες (NFC) παρέμειναν αμετάβλητα το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το τρίτο, σύμφωνα με τις προσδοκίες που εκφράστηκαν στον προηγούμενο τριμηνιαίο γύρο έρευνας, δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα πιστωτικά πρότυπα θα παραμείνουν επίσης αμετάβλητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, ανέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος σε τριμηνιαία έκθεση για τις πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις για τα δάνεια προς τις NFC παρέμειναν αμετάβλητοι σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η συνολική ζήτηση για δάνεια και ιδιαίτερα για τα μακροπρόθεσμα δάνεια αυξήθηκε, τόσο από μικρού όσο και από μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και από μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως λόγω των χρηματοδοτικών αναγκών για πάγιες επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.

Κατά το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων τόσο από τις ΜΜΕ όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Από news