Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο συνέχισαν την ανοδική τους τροχιά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, λόγω του αυξημένου κόστους κατασκευής και της υψηλότερης ζήτησης. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων Κατοικιών (ΔΤΚ) κατέγραψε ετήσια άνοδο 6,6%, ξεπερνώντας την άνοδο 6,3% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο του 2022.

Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ οι τιμές των κατοικιών παρουσίασαν αύξηση 5,6%.

Κατανεμημένη σε επαρχίες, η Πάφος ξεχώρισε με εντυπωσιακή ετήσια άνοδο 10,4% στις τιμές των κατοικιών, ενώ η Λεμεσός (9,3%), η Λάρνακα (9,4%) και η Πάφος (8,6%) κατέγραψαν σημαντική ετήσια αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων.

Παρά την αύξηση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την επακόλουθη μείωση της ζήτησης στεγαστικών δανείων, η ΚΤΚ σημείωσε ότι η ζήτηση ακινήτων δεν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά μέχρι στιγμής.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές στις τιμές των κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες εκτός από την Αμμόχωστο. Η Λευκωσία σημείωσε οριακή άνοδο 0,3%, η Λεμεσός σημείωσε άνοδο 2,5%, η Λάρνακα και η Πάφος σημείωσαν άνοδο 2%, ενώ η Αμμόχωστος σημείωσε μικρή μείωση 0,8%.

Σε ό,τι αφορά τις ετήσιες μεταβολές, όλες οι περιφέρειες κατέγραψαν άνοδο στους δείκτες τιμών κατοικιών. Η Λευκωσία σημείωσε άνοδο 3,5%, η Λεμεσός σημείωσε άνοδο 8,7%, η Λάρνακα σημείωσε ανάπτυξη 5,1%, η Πάφος σημείωσε άνοδο 9,8% και η Αμμόχωστος σημείωσε άνοδο 4,4%.

Σε ετήσια βάση, οι ρυθμοί αύξησης των τιμών των κατοικιών στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο επιταχύνθηκαν, δυνητικά επηρεασμένοι από την πολιτική των κεντρικών γραφείων. Αντίθετα, η Λευκωσία και η Αμμόχωστος παρουσίασαν επιβράδυνση στην ανάπτυξη.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές στις τιμές των κατοικιών ήταν θετικές σε όλες τις επαρχίες, με τη Λευκωσία να αυξάνεται κατά 0,3%, τη Λεμεσό κατά 1,2%, τη Λάρνακα κατά 1,7%, την Πάφο κατά 2,2% και την Αμμόχωστο οριακά κατά 0,1%.

Ομοίως, σε ετήσια βάση, όλες οι περιφέρειες σημείωσαν αύξηση στις τιμές των κατοικιών. Η Λευκωσία, η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Πάφος και η Αμμόχωστος κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης 2,9%, 7,1%, 3,3%, 10,4% και 4,2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα διαμερίσματα, οι τριμηνιαίες αλλαγές παρουσίασαν ανοδική τάση σε όλες τις επαρχίες εκτός από την Αμμόχωστο. Η Λευκωσία σημείωσε οριακή άνοδο 0,2%, η Λεμεσός σημείωσε άνοδο 3,6%, η Λάρνακα σημείωσε άνοδο 2,3%, η Πάφος σημείωσε άνοδο 1,4%, ενώ η Αμμόχωστος σημείωσε μείωση 3,7%.

Από news