Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει επιτάχυνση της ανάκαμψης της Ελλάδας μετά το 2023 και σταδιακή μείωση του πληθωρισμού, με την οικονομία να αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,2% το 2023, 3% το 2024 και 2,7% το 2025, ανέφερε η κεντρική τράπεζα στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της. 2022-2023, η οποία παρουσιάστηκε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο ρυθμός πληθωρισμού φαίνεται να υποχωρεί στο 4,3% το 2023 από 9,3% το προηγούμενο έτος και να μειωθεί περαιτέρω στο 3,8% το 2024 και στο 2,3% το 2025, αν και τα τρόφιμα, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και οι υπηρεσίες αναμένεται να προσθέσουν στη δυναμική του πληθωρισμού .

Η έκθεση της τράπεζας σημείωσε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις όσον αφορά τον στόχο της πραγματικής σύγκλισης, δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας αντιστοιχεί περίπου στο 55% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών της ευρωζώνης, σε σύγκριση με περίπου 70% πριν από την κρίση χρέους.

«Η κάλυψη της διαφοράς απαιτεί σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Διαφορετικά, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 15 χρόνια για να ανακτήσει η ελληνική οικονομία το επίπεδο πριν από την κρίση χρέους σε σχέση με τη ζώνη του ευρώ. Αυτή η απαραίτητη συνεχής διαδικασία σύγκλισης απαιτεί την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες είτε πρέπει να χρηματοδοτούνται από εθνικές αποταμιεύσεις είτε να καλύπτονται από εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό. Ωστόσο, για την ενίσχυση των επενδύσεων, ιδίως για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες – δηλαδή περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης και εξειδίκευσης, υποδομές και δίκτυα υψηλού επιπέδου. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας θα την καταστήσει ευάλωτη σε εξωγενείς κραδασμούς που ενδέχεται να σταματήσουν τη διαδικασία κάλυψης της διαφοράς που έχει ξεκινήσει εκ νέου τα τελευταία χρόνια», ανέφερε η τράπεζα σε δελτίο Τύπου.

Αυτή η απόδοση μπορεί να επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση ότι, στο εξωτερικό περιβάλλον, η γεωπολιτική κρίση αποκλιμακωθεί, οι τιμές της ενέργειας πέφτουν και η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος θα έχει περιορισμένο αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, οι προβλέψεις βασίζονται στην παραδοχή της συνεχούς στήριξης του διεθνούς τουρισμού στην ελληνική οικονομία, της προόδου στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας της ευρωζώνης, που είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, το δελτίο Τύπου της ΤτΕ. διάσημος.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν περαιτέρω επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, υψηλότερο και πιο επίμονο πληθωρισμό και χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ.

Από news