Οι καταθέσεις νοικοκυριών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 788 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, έναντι αύξησης 722 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης παρέμεινε αμετάβλητος στο 4,1%.

Στο δελτίο τύπου της, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι συνολικά για τον Ιούλιο του 2022, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών πιστώσεων προς την εγχώρια οικονομία διαμορφώθηκε στο 9,1% έναντι 7,7% τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 5,8 % σε σύγκριση με 6,0% τον προηγούμενο μήνα, και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 483 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, έναντι αύξησης 2.722 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των πιστώσεων ήταν θετική κατά 2.831 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.417 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή πιστώσεων προς τη γενική κυβέρνηση (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης) ήταν θετική κατά 2.378 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2022 έναντι θετικής καθαρής ροής 360 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αυξήθηκε στο 15,3% από 14,0% τον προηγούμενο μήνα.

Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν στο 5,5% τον Ιούλιο 2022 από 4,5% τον προηγούμενο μήνα (ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης), με μηνιαία καθαρή ροή πιστώσεων θετική κατά 453 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.058 εκατ. ευρώ στο προηγούμενος μήνας.

Οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις ήταν θετικές κατά 608 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, σε σύγκριση με θετική καθαρή ροή 1.974 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (μηνιαία καθαρή ροή), ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αυξήθηκε στο 11,8%, από 10,0% τον προηγούμενο μήνα .

Οι πιστώσεις προς ατομικές επιχειρήσεις και μη εταιρικές σχέσεις ήταν αρνητικές κατά 54 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 82 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (μηνιαία καθαρή ροή), ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,7%.

Οι πιστώσεις προς ιδιώτες και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ήταν αρνητικές κατά 100 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (μηνιαία καθαρή ροή). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,1%.

Από news