Η παράταση από το υπουργείο Ενέργειας του ισχύοντος συστήματος για τους λογαριασμούς ρεύματος έως τις 30 Σεπτεμβρίου σημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), οι λογαριασμοί ρεύματος με τη ρήτρα αναπροσαρμογής θα επανέλθουν από τον Οκτώβριο.

Ως εκ τούτου, ο φύλακας προσφέρει ορισμένες συμβουλές στους καταναλωτές, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα του παρελθόντος, καθώς και ορισμένες οδηγίες για τους παρόχους υπηρεσιών. Στόχος είναι η μετάβαση στο προηγούμενο καθεστώς τιμολόγησης να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά και με διαφάνεια για τους καταναλωτές.

Στο επίκεντρο των κατευθυντήριων γραμμών, σύμφωνα με την ενημέρωση της ίδιας της ΡΑΕ στη μηνιαία έκθεση για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο, βρίσκεται η πιθανή τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας, επομένως καλεί τους προμηθευτές να παρέχουν στους καταναλωτές λεπτομερή περιγραφή των όρων που πρέπει να να τροποποιηθούν (ή οι νέοι όροι) τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την επικείμενη τροποποίηση (δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου) με ατομική επιστολή και όχι μέσω λογαριασμών.

Ωστόσο, η ΡΑΕ λέγεται ότι είναι αποφασισμένη να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές, ελέγχοντας τους μηνιαίους λογαριασμούς. Στην έκθεση του Απριλίου, επισημαίνει στους καταναλωτές τις «παγίδες» που έχει εντοπίσει και παρέχει χρήσιμες συμβουλές για το πώς να τις αποφύγουν. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διάφορες κατηγορίες εκπτώσεων, καθώς και με τις πιο ελκυστικές προσφορές με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές που κυκλοφόρησαν πρόσφατα αρκετοί προμηθευτές για να προσελκύσουν νέους πελάτες χωρίς να είναι σαφές ότι αυτές δεν καλύπτουν τους υπάρχοντες πελάτες τους.

Η αρχή συμβουλεύει τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τις εκπτώσεις συνέπειας, εξετάζοντας λεπτομερώς τους όρους κάθε τιμολογίου και να μην παρασύρονται απλώς από μια ελκυστική εμπορική πολιτική που μπορεί να λειτουργήσει ως «παραπλανητικό δέλεαρ».

Όπως λέει η ρυθμιστική αρχή, έχει εντοπίσει την πρόθεση ορισμένων προμηθευτών να παρέχουν εκπτώσεις έγκαιρης πληρωμής/συνοχής, οι οποίες ωστόσο δεν αποδεικνύονται ότι καθορίζονται κάθε μήνα. συνήθως μειώνονται μετά από δύο μήνες. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν πώς χορηγείται η έκπτωση κατά την περίοδο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και εάν χορηγείται τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά, όπως αναφέρεται στη σύμβασή τους.

Από news