Η μεγάλη πρόκληση της Ελλάδας για το επόμενο έτος είναι οι επενδύσεις να ανέβουν πάνω από τα 30 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην εποχή μετά τη διάσωση.

Μια αύξηση κατά περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 2022 – ένα έτος που σημείωσε το άλμα των λεγόμενων «ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου» – θα πρέπει ουσιαστικά να είναι η κύρια πηγή ανάπτυξης για το 2023, καθώς υπό το βάρος του πληθωρισμού και της οικονομικής κρίσης αναμένεται να χτυπήσει την Ευρώπη, τόσο η ιδιωτική κατανάλωση όσο και ο τουρισμός δύσκολα μπορούν να συνεισφέρουν πλέον στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας

Η τελευταία φορά που οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές ήταν το 2010. Έκτοτε, η πτώση ήταν ραγδαία, με το μεγαλύτερο χαμηλό που καταγράφηκε το 2015: 19 δισ. ευρώ. Για το 2022 το ποσοστό αναμένεται περίπου στα 26 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 10%, και για το 2023 η Ελλάδα ελπίζει σε ρεκόρ 12 ετών μέσω νέας αύξησης 16%.

Το μεγάλο ερώτημα είναι από πού θα προέλθουν οι επενδύσεις των 30 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «μαμούθ», με χρηματοδότηση άνω των 8 δισ. ευρώ, και το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και ιδιωτικές πρωτοβουλίες τόσο για μεγάλες άμεσες επενδύσεις όσο και για κατασκευές, που παρά την αύξηση των επιτοκίων και το κόστος των οικοδομικών υλικών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν και το 2023.

Από news