Η οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται από την κατανάλωση

Ο δρόμος για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας θα είναι μακρύς και δύσκολος. Η πρόθεση να σταματήσει το ελληνικό ΑΕΠ να είναι τόσο εξαρτημένο από την κατανάλωση δεν έχει ακόμη αρχίσει να αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο του ΑΕΠ.

Έως και το 88% του ετήσιου ΑΕΠ εξαρτάται από τις καταναλωτικές δαπάνες – το άθροισμα των δαπανών που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά, αλλά και οι φορείς της γενικής κυβέρνησης – με το μερίδιο των επενδύσεων να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά να παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο των 13 %-14% μέγιστο.

Όσον αφορά την αύξηση των εξαγωγών – συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τον τουρισμό – απορροφώνται στο σύνολό τους από τις αντίστοιχες αυξήσεις των εισαγωγών. Είναι ενδεικτικό ότι το σύνολο του περασμένου έτους –κατά το οποίο το ΑΕΠ έφτασε σε ονομαστικούς όρους τα επίπεδα των 208 δισ. ευρώ, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2011 – οι επενδύσεις ανήλθαν σε 28,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 13,7% του ΑΕΠ.

Το 2007-2008, χρόνια που καταγράφηκαν και οι καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία της χώρας με το ΑΕΠ να σκαρφαλώνει στα 242 δισ. ευρώ, οι επενδύσεις έφτασαν τα 63 δισ. ευρώ ετησίως, που αντιπροσωπεύουν το 26% του ΑΕΠ – δηλαδή διπλάσια από σήμερα. Εκείνη την εποχή, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν από την άνοδο της αγοράς ακινήτων.

Από news