Οι εκτοξευόμενες τιμές ακολουθούμενες από κοντά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η ενεργειακή κρίση και η ανεργία είναι οι κύριες ανησυχίες των νέων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Metron Analysis, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. .

Τα πλήρη ευρήματα της έρευνας με τίτλο «Ελληνική νεολαία, το μέλλον της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει: αξίες, στάσεις, προτιμήσεις», θα δημοσιευθούν το Σάββατο στο 10ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχαν 602 άτομα ηλικίας 18-30 ετών και έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (96%) είπε ότι το ζήτημα των τιμών είναι πολύ ή αρκετά σοβαρό, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, την ενεργειακή κρίση και την ανεργία να κατατάσσονται πολύ πίσω.

Σε μια λίστα με 11 θέματα επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και της περιβαλλοντικής κρίσης, οι ερωτηθέντες κατέταξαν το θέμα της πανδημίας τελευταίο, με το 78% να το βλέπει ως πολύ ή αρκετά σοβαρό ζήτημα.

Περισσότερο από το 83% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα προβλήματα στους δημοκρατικούς θεσμούς, η περιβαλλοντική κρίση, οι πρόσφυγες και η στέγαση είναι όλα πολύ ή αρκετά σοβαρά ζητήματα.

Από τους ερωτηθέντες, το 37% είναι φοιτητές, το 33% απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, το 14% είναι άνεργοι, το 11% είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ μόνο το 5% εργάζεται στον δημόσιο τομέα. Μόνο το 20% θέλει να εργαστεί στο δημόσιο τομέα.

Ενδεικτικά, το 45% δήλωσε ότι θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενος. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία (63%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η σταθερή εργασία και το σταθερό ωράριο είναι προτιμότερα σε σύγκριση με το 36% υπέρ των ευέλικτων ωρών εργασίας «γιατί σημαίνει περισσότερη ελευθερία».

Όσον αφορά την άποψή τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 65% δήλωσε θετική, έναντι 27% που την βλέπει αρνητικά. Όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται την ταυτότητά τους, ένα 52% δήλωσε ότι αυτοπροσδιορίζεται και ως Έλληνας και ως Ευρωπαίος, σε αντίθεση με το 30% που αντιλαμβάνεται την ταυτότητά του ως μόνο Έλληνα. Ένα «καθόλου ευκαταφρόνητο» ποσοστό 13% που θεωρεί τους εαυτούς τους πρωτίστως Ευρωπαίους και μετά Έλληνες.

Από news