Μια νέα μελέτη έχει ρίξει φως στους περιορισμούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του lockdown της πανδημίας. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, περιελάμβανε συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς από διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι βασικές προκλήσεις περιλάμβαναν ζητήματα πρόσβασης στην τεχνολογία, περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ μαθητών και δασκάλων και την ανάγκη προσαρμογής των μεθόδων διδασκαλίας στο νέο μαθησιακό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, με έναν καθηγητή επαγγελματικού λυκείου να δηλώνει: «Μιλούσα για ώρες μπροστά σε μια οθόνη χωρίς να ξέρω αν με άκουγαν». Ένας δάσκαλος γυμνασίου πρόσθεσε: «Η εκπαιδευτική διαδικασία χάνει τον πολύπλευρο ρόλο της και καταλήγει να είναι μια απλή μεταφορά πληροφοριών».

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τεχνικές δυσκολίες επηρέασαν τα δύο τρίτα των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνους από χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Τα ευρήματα τόνισαν επίσης ότι το 8,7% των μαθητών δεν συμμετείχε καθόλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ το 12,4% συμμετείχε εν μέρει.

Επιπλέον, το 44,2% των εκπαιδευτικών ανέφερε ανεπαρκή εξοπλισμό για εξ αποστάσεως διδασκαλία και το 72,4% δεν είχε λάβει επαρκή εκπαίδευση. Ωστόσο, το 85,37% των εκπαιδευτικών τόνισε την ανάγκη παροχής ηλεκτρονικών συσκευών σε ορισμένους μαθητές των σχολείων τους.

Από news