Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε χαιρετισμό στο 60ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, της συνδικαλιστικής ένωσης δημοσίων υπαλλήλων, και συζήτησε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την αποκατάσταση των επιδομάτων βάρδιας και τις υπερωρίες των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά την ομιλία του στο 60ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, ο πρόεδρος τόνισε διάφορα βασικά σημεία. Τόνισε τη σημασία του εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής νέου συστήματος αξιολόγησης επιδόσεων και της θέσπισης πλαισίου επιλογής υποψηφίων από το Εθνικό Εξεταστικό Κέντρο. Ο πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών των πολιτών.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τη σύσταση νέων υφυπουργείων, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων σε στοχευμένους τομείς. Αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την οριστικοποίηση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο πρόεδρος αναγνώρισε την υιοθέτηση ευέλικτων ωρών εργασίας και εξέφρασε τις προθέσεις να εγκρίνει ευέλικτες μορφές εργασίας.

Όσον αφορά τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, ο πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία για το CoLA (Επίδομα Κόστος Διαβίωσης) και ενθάρρυνε τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν ενεργά στο τραπέζι του διαλόγου για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου του συνταξιοδοτικού συστήματος, προώθησης ιδιωτικών κεφαλαίων και δημιουργίας ισχυρού εποπτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας.

Εστιάζοντας στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και ευημερία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε το τριπλό αποτέλεσμα της διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τόνισε πρωτοβουλίες όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, οι επιδοτήσεις για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις, τα προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Όσον αφορά το Πακέτο Fit for 55 και την πράσινη μετάβαση, ο πρόεδρος αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών έως το 2030. Τόνισε την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Από news