Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης που υπέστη, με το bank bail-in, η Κυπριακή Δημοκρατία εξήλθε οριστικά από τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών (EIP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκαν με το εαρινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2023 την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Η διαδικασία EIP δείχνει ότι ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει υπερβολικά τρωτά σημεία και τίθεται υπό ενισχυμένη επιτήρηση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Αξιωματούχος της ΕΕ στη Λευκωσία είπε επίσης ότι η Κύπρος έχει ήδη επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο της, καθώς η ΕΕ είναι έτοιμη να αποκαταστήσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες καθώς η ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας θα τερματιστεί στο τέλος του έτους.

«Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής διόρθωσης», είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι το νησί βρίσκεται τώρα στη διαδικασία ανισορροπίας.

Η ανάδυση από το EIP οφείλεται κυρίως στη μείωση του ιδιωτικού χρέους από 250% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο τέλος του 2021 σε 217% στο τέλος του περασμένου έτους, τη μείωση του δημόσιου χρέους κατά 14,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 85% του ΑΕΠ. το 2022, καθώς και τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στο 5,2% με τη μεθοδολογία της Επιτροπής.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι οι δείκτες αυτοί βρίσκονται σε πτωτική πορεία.

Η Κύπρος παρουσίασε επίσης βελτιωμένη Καθαρή Διεθνή Επενδυτική Θέση στο -105,3% του ΑΕΠ, η οποία, εξαιρουμένων των οντοτήτων ειδικού σκοπού, μειώνεται περαιτέρω στο -40,9% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, επαναλαμβάνοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επισπεύσει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς η Κύπρος έχει λάβει μόλις μία εκταμίευση μέχρι στιγμής, επιτυγχάνοντας 14 ορόσημα από το σύνολο του σχεδίου 271.

Συνέχισε υπενθυμίζοντας ότι στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, οι εκταμιεύσεις θα λήξουν τον Ιούνιο του 2026.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Λευκωσία πρέπει να κάνει περισσότερα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τονίζοντας ότι η Κύπρος πρέπει να προωθήσει ιδιαίτερα τις βιώσιμες μεταφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 42% της ενεργειακής ζήτησης στην Κύπρο.

Από news