Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα μια σειρά μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση του συντονισμού σε θέματα που αφορούν τις κυρώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Λετυμπιώτης είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις επίμονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια μικρή και ευάλωτη οικονομία στην οποία ο χρηματοπιστωτικός τομέας και ο τομέας των υπηρεσιών έχουν σημαντική συμβολή, η ανάγκη να επιδειχθεί μηδενική ανοχή προς τον στόχο της διασφάλισης της χώρας. Η φήμη ως ένα αξιόπιστο οικονομικό κέντρο είναι ζωτικής σημασίας.

Είπε ότι η Προεδρία, σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών, εισηγήθηκε τη λήψη των μέτρων που εγκρίθηκαν από τους υπουργούς σε σύσκεψη.

Βασικό μέτρο είναι ο διορισμός ενός υπεύθυνου επικοινωνίας στο Υπουργείο Οικονομικών που θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των πληροφοριών από τις κυπριακές και ξένες αρχές και ο οποίος θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη σωστή διάχυση όλων των πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι ο στόχος του διορισμού ενός κεντρικού σημείου επαφής είναι να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες φθάνουν στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή, χωρίς καθυστέρηση.

Από news