Το απερχόμενο υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα επιχορήγησης για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Το έργο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (RRP) για τα έτη 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο είναι επίσης μέρος του Προγράμματος ΘΑΛΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέρος της Κυπριακής Πολιτικής Συνοχής.

Το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση του σχεδίου κατά την περίοδο υλοποίησης είναι 10 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υποβολής προτάσεων 14 εκατ. ευρώ, ώστε, εάν διαπιστωθεί εξοικονόμηση πόρων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις να μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο.

Οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και οι νέες ΜΜΕ των οποίων η επενδυτική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, είναι δυνητικοί δικαιούχοι το σχήμα.

Το υπουργείο Ενέργειας εκτιμά ότι θα ωφεληθούν περίπου 300 ΜΜΕ και αναμένεται υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις.

Από news