Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 5,3% το τρίτο τρίμηνο του 2022, δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (CyStat).

Οι ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων ανήλθαν σε 2.069 ευρώ, έναντι 1.965 ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την CyStat.

Η CyStat επεσήμανε ότι κατά το πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021 ίσχυαν τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου όρου των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών, δεδομένου ότι το ποσό που ελήφθη υπόψη είναι οι αποδοχές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνει κανένα ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Οι εποχικά προσαρμοσμένες μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 υπολογίστηκαν σε 2.187 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,7% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ανδρών υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 υπολογίστηκαν σε 2.217 € ενώ για τις γυναίκες ήταν 1.884 €. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, οι μέσες αποδοχές ανδρών και γυναικών αυξήθηκαν κατά 5,1% και 5,4% αντίστοιχα.

Από news