Η απασχόληση στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 458.706 άτομα. Ωστόσο, οι πραγματικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 5,2% την ίδια περίοδο και υπολογίζονται σε 207,154 εκατ., σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία (CyStat).

Από τους 458.706 απασχολούμενους, οι 408.922 είναι μισθωτοί και οι 49.786 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις οικονομικές δραστηριότητες των υπηρεσιών διαμονής και σίτισης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, κτηματομεσιτικών, χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Στις πραγματικές ώρες εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις οικονομικές δραστηριότητες των υπηρεσιών διαμονής και σίτισης, των τεχνών, της ψυχαγωγίας και αναψυχής, των λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων ακίνητης περιουσίας και των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Τον Αύγουστο, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξε ότι το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ήταν 6,8% του εργατικού δυναμικού το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας μείωση 1,6% από έτος σε έτος.

Από news