Η Κύπρος συνομιλεί με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξει τη ναυτιλιακή βιομηχανία που πλήττεται από τις κυρώσεις στη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ναυτιλίας της.

Η Κύπρος έχει τον τρίτο μεγαλύτερο ναυτιλιακό στόλο στην ΕΕ μετά τη Μάλτα και την Ελλάδα. Έχει δει αποστασιοποιήσεις, ή και η ίδια να έχει υποστεί σημαίες, περίπου το ένα πέμπτο του στόλου πετρελαιοφόρων της τους τελευταίους μήνες, που συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι προτάσεις του νησιού περιλαμβάνουν αυτόματες επεκτάσεις των λεγόμενων συστημάτων φορολόγησης χωρητικότητας – που υπάγονται στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις – καθώς και εκπτώσεις φόρου χωρητικότητας για στόλους με Ευρωπαίους και Ουκρανούς ναυτικούς και καλύτερους όρους για τους αερομεταφορείς της ΕΕ σε τρίτες δικαιοδοσίες, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλειος Δημητριάδης είπε στο Reuters.

Ο φόρος χωρητικότητας είναι ένα σύστημα όπου οι πλοιοκτήτες ή οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να επιλέξουν να πληρώνουν έναν ετήσιο φόρο που υπολογίζεται με βάση τη φέρουσα ικανότητα ενός πλοίου και όχι με βάση το κέρδος. Υπόκειται σε αναθεωρήσεις από τις Βρυξέλλες.

Οι Βρυξέλλες ανέλαβαν να εξετάσουν υποστηρικτικά μέτρα για τη βιομηχανία έως τον Φεβρουάριο, για να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο του ανώτατου ορίου της τιμής του πετρελαίου στις αποστολές ρωσικού αργού.

«Δεν λάβαμε αρνητική απάντηση, αλλά μια απάντηση που δείχνει ότι η Επιτροπή δεν είναι έτοιμη, σε αυτό το στάδιο, να λάβει μέτρα», είπε ο Δημητριάδης στο Reuters.

«Δεν προσποιούμαστε ότι ξέρουμε τα πάντα, αλλά εάν ένας τομέας αντιμετωπίζεται, περιμένετε να αφιερώσετε πόρους και να σκεφτείτε ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες», είπε ο Κύπριος αξιωματούχος.

Ο Δημητριάδης, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του στα τέλη αυτού του μήνα μετά από γενικές εκλογές, είπε ότι θα συμβούλευε τον διάδοχό του να ασχοληθεί με το θέμα κατά προτεραιότητα.

Πρόσεχε όμως να μην ασκήσει κριτική στις Βρυξέλλες. «Πιστεύω ότι είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την καλύτερη επικοινωνία αυτής της ανάγκης, και γι’ αυτό απευθυνθήκαμε σε άλλα κράτη μέλη για να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας και να κάνουμε τη φωνή μας πιο δυνατή», είπε.

Από news