Η Κύπρος κατατάχθηκε και πάλι μεταξύ των ισχυρότερων καινοτόμων της ΕΕ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας μια σημαντικά ταχύτερη επίδοση από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (IDEK), τα δυνατά σημεία της Κύπρου περιλαμβάνουν δεσμούς μεταξύ καινοτόμων ΜΜΕ που συνεργάζονται με άλλες, έναν τομέα στον οποίο η Κύπρος σημείωσε τις υψηλότερες επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ, ελκυστικά ερευνητικά συστήματα και ισχυρή καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων και καινοτόμοι επιχειρησιακών διαδικασιών. Η έκθεση αναφέρει επίσης υψηλό ποσοστό απασχόλησης σε δραστηριότητες έντασης γνώσης.

Ο Θεόδωρος Λουκαΐδης, γενικός διευθυντής της ΙΔΕΚ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα και συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.

«Μια τέτοια επιτυχία χτίζει το όνομα της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου Ε&Α που ανοίγει νέους ορίζοντες», είπε ο Λουκαΐδης. Στη συνέχεια σημείωσε ότι εκτός από νέες θέσεις εργασίας σε τομείς αιχμής και εξαγωγές προϊόντων, «διαφοροποιούμε το μείγμα της οικονομίας και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητά του».

Από news