Η Κύπρος έλαβε την πρώτη της δόση ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ από τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RRF) την Παρασκευή, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για τις επόμενες δόσεις, είπε στη Λευκωσία.

Αντιπροσωπεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε την Πέμπτη με την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με το RRF.

Τα προβλήματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΔΔ) και οι υψηλές τιμές ενέργειας κυριάρχησαν στη συζήτηση, με τους τεχνοκράτες της Επιτροπής να επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με τα ΜΕΔ και την τήρηση των ορόσημων του RRF, ενώ οι βουλευτές σημείωσαν τις ιδιαίτερες συνθήκες στην Κύπρο μετά την οικονομική κρίση του 2013 και την ανάγκη να γίνουν περισσότερα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Η διευθύντρια της Ομάδας Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαρία Τερέζα Φάμπρεγας, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμορφωθούν τα κράτη μέλη με τα νομικά στοιχεία του σχεδίου και τόνισε τον μεγάλο ρόλο των κοινοβουλίων στην υιοθέτηση των σχετικών συμφωνίες. Σημείωσε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ψήφισε η Κυπριακή Βουλή στους τομείς της δικαιοσύνης, της ενέργειας και της αντιμετώπισης των ΜΕΔ, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλοι νόμοι που πρέπει να εγκριθούν, μεταξύ άλλων για την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τον φορολογικό σχεδιασμό.

Ο διευθυντής για τις οικονομίες των κρατών-μελών στη ΓΔ ECFIN, Luc Tholoniat, δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε ότι η Κύπρος θα υπόκειται σε εις βάθος αναθεώρηση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Αναφέρθηκε επίσης στη σύσταση της Κομισιόν, η οποία επανέλαβε ότι οι αναστολές των κατασχέσεων στην Κύπρο δημιουργούν προβλήματα ως προς την επίτευξη του στόχου για περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ.

Σχετικά με το καθεστώς «Υποθήκη προς ενοικίαση» που η κυβέρνηση έχει προτείνει για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών που δεν μπορούν να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους που έχουν εξασφαλίσει έναντι της κύριας κατοικίας τους, είπε ότι το επανεξετάζουν σε συνεργασία με τη ΓΔ Ανταγωνισμού.

Σημείωσε επίσης ότι η εκταμίευση των 85 εκατ. ευρώ είναι μόνο η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού. Παράλληλα, είπε ότι η Επιτροπή εξετάζει το δεύτερο αίτημα πληρωμής της Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει κάποια αναθεώρηση του σχεδίου της Κύπρου, καθώς οι απροσδόκητα καλές οικονομικές επιδόσεις της χώρας σημαίνει ότι η Κύπρος θα χάσει περίπου 90 εκατ. ευρώ από το αρχικό σχέδιο.

Από news