Η Κύπρος σημείωσε πτώση στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της για τρίτη συνεχή χρονιά, πέφτοντας από την 40η θέση στην 45η από 64 χώρες στην κατάταξη του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας του IMD. Αυτή σηματοδοτεί τη χαμηλότερη θέση της Κύπρου από τη συμμετοχή της στην κατάταξη, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ERC).

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να αποδοθεί σε μείωση και στις τέσσερις πτυχές που αξιολογήθηκαν: οικονομική απόδοση, κυβερνητική αποτελεσματικότητα, επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και υποδομές. Οι οικονομικές επιδόσεις της Κύπρου έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μειωμένες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, την επιδείνωση των όρων εμπορίου και τις περιορισμένες εξαγωγές αγαθών.

Το θεσμικό πλαίσιο έχει επίσης παρεμποδίσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, με αδυναμίες στο κόστος κεφαλαίου, τη διαφάνεια και τη γραφειοκρατία. Επιπλέον, οι ελλείψεις σε βασικές και τεχνολογικές υποδομές συνέβαλαν περαιτέρω στη μείωση.

Η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα προσδιορίζεται ως ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας στη φετινή κατάταξη, σε μεγάλο βαθμό λόγω αδυναμιών στις διοικητικές πρακτικές και στην εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις.

Από news