Η συμμετοχή της Κύπρου στον φιλόδοξο κλιματικό στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση τουλάχιστον 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, βάσει του νέου πακέτου ευρωπαϊκής νομοθεσίας Fit for 55, περιλαμβάνει περαιτέρω μειώσεις εκπομπών σε όλους τους τομείς.

Από το 2027, οι οδικές μεταφορές και τα κτίρια θα περιλαμβάνονται στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS), μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις μεταφορές και τη θέρμανση. Σε περίπτωση υπέρβασης των καθορισμένων ορίων θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Τα παραπάνω συζητήθηκαν στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα τέλη του περασμένου μήνα για μια εκτενή συζήτηση για τις κλιματικές πολιτικές στην Κύπρο, με βάση το νέο νομοθετικό πακέτο της ΕΕ (Fit for 55), το οποίο θεωρείται ορόσημο για την επίτευξη του ευρύτερου στόχου που έχει τεθεί. από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τονίστηκε η σημασία της θέσπισης νόμου για το κλίμα στην Κύπρο για την επιτυχή και έγκαιρη επίτευξη των νέων στόχων.

Ο Θεόδουλος Μεσημέρης, επικεφαλής περιβαλλοντικός διευθυντής στο Τμήμα Περιβάλλοντος – Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τόνισε την ανάγκη εφαρμογής φιλόδοξων πολιτικών για το κλίμα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ETS, το οποίο έχει γίνει ακόμη πιο φιλόδοξο μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του. Σύμφωνα με αυτή την αναθεώρηση, οι εκπομπές θα μειωθούν περαιτέρω σε όλους τους τομείς και από το 2027 και μετά, οι οδικές μεταφορές και τα κτίρια θα συμπεριληφθούν στο ETS, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις μεταφορές και τη θέρμανση.

Ο Μεσημέρης επεσήμανε επίσης ότι οι υπερβολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο είχαν ως αποτέλεσμα το κόστος περίπου 247 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022 λόγω αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής από την ΕΕ.

Η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής στο WWF Ελλάς, είπε ότι στόχος είναι η πλήρης εξάλειψη των εκπομπών CO2, θεωρώντας την υιοθέτηση νόμου για το κλίμα στην Κύπρο ως μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό συγκεκριμένων εθνικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών (πέρα από αυτούς που ορίζει η ΕΕ), τη συγκρότηση ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα για την παρακολούθηση της προόδου των πολιτικών για το κλίμα, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την ευθυγράμμιση των οικονομικών τομέων με τους κλιματικούς στόχους.

Από news