Η Κύπρος συνομιλεί με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξει τη ναυτιλιακή βιομηχανία που πλήττεται από τις κυρώσεις στη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ναυτιλίας της.

Η Κύπρος έχει τον τρίτο μεγαλύτερο ναυτιλιακό στόλο στην ΕΕ μετά τη Μάλτα και την Ελλάδα. Έχει δει αποστασιοποιήσεις, ή η ίδια να έχει υποστεί σημαίες, περίπου το ένα πέμπτο του στόλου πετρελαιοφόρων της τους τελευταίους μήνες, που συνδέονται με κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι προτάσεις του νησιού περιλαμβάνουν αυτόματες επεκτάσεις των λεγόμενων συστημάτων φορολόγησης χωρητικότητας – τα οποία υπάγονται στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις – καθώς και εκπτώσεις φόρου χωρητικότητας για στόλους με Ευρωπαίους και Ουκρανούς ναυτικούς και καλύτερους όρους για τους αερομεταφορείς της ΕΕ σε τρίτες δικαιοδοσίες, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης είπε στο Reuters.

Ο φόρος χωρητικότητας είναι ένα σύστημα όπου οι πλοιοκτήτες ή οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να επιλέξουν να πληρώνουν έναν ετήσιο φόρο που υπολογίζεται με βάση τη φέρουσα ικανότητα ενός πλοίου και όχι με βάση το κέρδος. Υπόκειται σε αναθεωρήσεις από τις Βρυξέλλες.

Οι Βρυξέλλες ανέλαβαν να εξετάσουν υποστηρικτικά μέτρα για τη βιομηχανία έως τον Φεβρουάριο, για να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο του ανώτατου ορίου της τιμής του πετρελαίου στις αποστολές ρωσικού αργού.

«Δεν λάβαμε αρνητική απάντηση, αλλά απάντηση που δείχνει ότι η Επιτροπή δεν είναι έτοιμη, σε αυτή τη φάση, να λάβει μέτρα», είπε ο Δημητριάδης.

Από news