Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου υιοθέτησε την Τετάρτη μια ενημερωμένη πολιτική που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απασχολούν περισσότερο προσωπικό από τρίτες χώρες.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσος παρουσίασε τη νέα πολιτική για την απασχόληση αλλοδαπών που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο. Η ενημερωμένη πολιτική αυξάνει το ποσοστό των αλλοδαπών εργαζομένων που επιτρέπεται να απασχολεί μια εταιρεία σε 50% από 30% εάν δεν μπορεί να βρει τοπικό προσωπικό ή προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει συνάψει συλλογική σύμβαση.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κουσός είπε ότι έχουν εντοπιστεί ορισμένες στρεβλώσεις και αδυναμίες κατά τα χρόνια που εφαρμόστηκε η στρατηγική για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού. Πρόσθεσε ότι, ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο να επικαιροποιηθεί αυτή η στρατηγική με στόχο τη διασφάλιση ξένου εργατικού δυναμικού για τις επιχειρήσεις.

Μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών έως και το 30% του εργατικού τους δυναμικού. Αυτό το ποσοστό παραμένει, αλλά όταν μια εταιρεία εφαρμόζει κλαδική ή επιχειρηματική συλλογική σύμβαση θα μπορεί να απασχολεί έως και 50% υπηκόους τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να βρει τοπικό ή κοινοτικό υπάλληλο.

Από news