Η ζωτική, γεωγραφική και στρατηγική θέση της Κρήτης στις διεθνείς διαδρομές καλωδιακών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων επιβεβαιώνεται από την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Grid Telecom, θυγατρικής του διαχειριστή ηλεκτρικού δικτύου ΑΔΜΗΕ, και της Lamda Hellix, θυγατρικής της Digital Realty.

Η νέα συμφωνία για την Κρήτη σκοπεύει να συντονίσει τις επενδύσεις τους με στόχο την ανάπτυξη του νησιού σε τηλεπικοινωνιακό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Οι δύο εταιρείες έχουν ξεκινήσει επενδύσεις σε διηπειρωτικά, περιφερειακά και εθνικά υποβρύχια καλωδιακά συστήματα που θα καταλήξουν στην Κρήτη. Η Lamda Hellix ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη του πρώτου ουδέτερου κέντρου δεδομένων με το όνομα HER1 στο Ηράκλειο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί αυτά τα καλωδιακά συστήματα και να επιτρέπει τη διασύνδεση μεταξύ τους, καθώς και με άλλα συστήματα τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, τα καλώδια δεδομένων δρομολογούνται αυτή τη στιγμή από βορρά προς νότο και επίσης από ανατολή προς δύση στην περιοχή και η συντριπτική τους πλειονότητα διέρχεται από την ελληνική επικράτεια. Η ανάπτυξη νέων data centers στην Ελλάδα, πέραν αυτών των Lamda Helix, Microsoft, Amazon και Google, κρίνεται απαραίτητη.

Από news