Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 το 2020, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2022 του EIGE, ο οποίος έχει θεματική εστίαση στη φροντίδα, έδειξε ότι η πανδημία έχει αυξήσει την άτυπη και μη αμειβόμενη φροντίδα στο σπίτι, πιέζοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν διακοπές κατά την τηλεργασία από τους άνδρες, ανέφερε η έκθεση. Κατά μέσο όρο, το 20% των μητέρων που εργάζονται από απόσταση δεν μπορούν να εργαστούν για μια ώρα χωρίς να τους διακόπτουν τα παιδιά, σε σύγκριση με το 15% των πατέρων που εργάζονται από απόσταση.

Η διακοπή της παροχής παιδικής μέριμνας έπληξε επίσης το εισόδημα των γυναικών. Ήταν πιο πιθανό να μειώσουν τις ώρες εργασίας, να χάσουν την εργασία τους, να πάρουν άδεια χωρίς αμοιβή ή να εγκαταλείψουν εντελώς το εργατικό δυναμικό.

«Ενώ η πλήρης έκταση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου εξακολουθεί να εκτυλίσσεται, πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να είναι άνεργες ή να εργάζονται λιγότερες ώρες από ό,τι ήθελαν», αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ωστόσο, ο δείκτης, ο οποίος μετρά την πρόοδο της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήθηκε ελαφρά στις 68,6 μονάδες από 100, 5,5 μονάδες υψηλότερα από το 2010.

Η Σουηδία, η Δανία και η Ολλανδία ήταν οι κορυφαίες επιδόσεις, ενώ η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Ουγγαρία κατατάχθηκαν στην τελευταία θέση.

Οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας έχουν οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη μέτρια ανάπτυξη, αν και εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική, αποτελώντας λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των μελών των περιφερειακών και τοπικών/δημοτικών νομοθετικών σωμάτων και το 33% των μελών των εθνικών κοινοβουλίων, ανέφερε η EIGE.

Υπάρχει ένα διαρκές χάσμα μεταξύ των φύλων μεταξύ των βασικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το 8% των CEOs, το 21% των στελεχών και το 34% των μη εκτελεστικών στελεχών το πρώτο εξάμηνο του 2022, EIGE είπε.

Από news