Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει των προκλήσεων που θέτει ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»). , αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή αναστάτωση.

Σχολιάζοντας την απόφαση, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής Margrethe Vestager, η οποία είναι υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Ο αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ΕΕ και την ελληνική οικονομία. Το σχέδιο των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε σήμερα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να στηρίξει τους πληττόμενους κλάδους και εταιρείες, ιδίως τις μικρότερες, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή έγκαιρα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, προστατεύοντας παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά», πρόσθεσε.

Από news