Η Eurobank αποκτά τον έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας μετά την αγορά του μεριδίου 13,4% της Wargaming. Με την προσθήκη του 12,6% που κατείχε από την αγορά όλων των μετοχών του Third Point Hellenic Recovery Fund το καλοκαίρι του 2021, ελέγχει πλέον το 26%.

Η Eurobank Bank συμφώνησε να αγοράσει ποσοστό 13,41% (55.337.721 μετοχές) της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ έναντι συνολικού τιμήματος 70 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, η Wargaming διατηρεί μερίδιο 7,8% στην Ελληνική Τράπεζα, αφού προηγουμένως κατείχε το 20,2% της εταιρείας. Η Καθημερινή Κύπρου κατανοεί ότι η Wargaming διατήρησε αυτό το μερίδιο για να το πουλήσει αργότερα, ενδεχομένως σε υψηλότερη τιμή.

Η Wargaming κατέχει το 20,2% της Ελληνικής Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 83,3 εκατ. μετοχές επί του συνόλου των εκδομένων μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας (412 εκατ. είναι ο αριθμός των εκδομένων μετοχών της Ελληνικής). Με βάση τους υπολογισμούς της Καθημερινής, η τράπεζα μπορεί να ήθελε να αγοράσει περίπου 56 εκατ. μετοχές από την Wargaming την Τετάρτη, οπότε λαμβάνοντας υπόψη την τιμή στην οποία έκλεισαν οι μετοχές της Ελληνικής Εταιρείας την Τρίτη (1,24 ευρώ), το “deal” θα ανερχόταν σε περίπου 70 εκατ. ευρώ. . Τελικά, η συναλλαγή κόστισε 70 εκατομμύρια δολάρια και αγοράστηκαν 55 εκατομμύρια μετοχές.

Η Eurobank χρειάζεται ακόμη 4% για τον πλήρη έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες σε εγχώριες εποπτικές αρχές, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Eurobank για την Ελληνική έχουν την πλήρη έγκρισή τους, καθώς η Eurobank είναι μέτοχος με τραπεζική εμπειρία.

Πηγές της Eurobank ανέφεραν στην Καθημερινή ότι με την κίνηση αυτή η τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην κυπριακή οικονομία. Όταν η Eurobank αγόρασε το μερίδιο της Third Point, δήλωσε ότι η επένδυση ήταν σύμφωνη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει την παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες έχει στρατηγικό συμφέρον.

Ανάλογη δήλωση έγινε και στο deal Wargaming: «Η επένδυση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες έχει στρατηγικό συμφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία».

Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Τράπεζας, η εξέλιξη είναι θετική γιατί καταδεικνύει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική από μεγάλο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Από news