Οι εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται λιγότερο, έχουν χαμηλότερη εκπροσώπηση σε εκτελεστικές θέσεις και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά στερεότυπων στη δουλειά τους, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων την Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης για τις γυναίκες ήταν 1.115 ευρώ, 13% λιγότερος από τους άνδρες (1.284 ευρώ), το 53% των επιχειρήσεων έχουν μηδενικό ή πολύ περιορισμένο (έως 15%) γυναίκες συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια τους, ενώ ένα 11% δεν εμπιστεύεται γυναίκα υπεύθυνη σε κανένα τμήμα μιας επιχείρησης.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας, έδειξε επίσης ότι 9 στις 10 επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι η ισότητα των φύλων ήταν πολύ σημαντική, αν και το 83% δεν έχει συγκεκριμένους στόχους, ούτε ακολούθησε συγκεκριμένους δείκτες ισότητας. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 51,7% του πληθυσμού και το 47,6% του συνόλου των εργαζομένων στη χώρα (στοιχεία 2022), αλλά έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (64,2%).

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να προσφέρουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να τις βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν ότι το ζήτημα της ισότητας είναι παράγοντας επιβίωσης, ανάπτυξης και δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Από news