Την έγκριση της δεύτερης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το αίτημα που υπέβαλε η κυβέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η δόση αποτελείται από 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια.

«Εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα σήμερα. Η χώρα έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης για να λάβει μια δεύτερη πληρωμή στο πλαίσιο της NextGenerationEU. Μόλις τα κράτη μέλη δώσουν το πράσινο φως, η Ελλάδα θα λάβει 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ελλάδα προωθεί φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι σιδηροδρομικές υποδομές, οι δημόσιες συγκοινωνίες και η ψηφιοποίηση των ΜΜΕ. Η Ελλάδα ενθαρρύνει επίσης νέες επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση και τη γεωργία. Είναι σημαντικό ότι έχει επίσης εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για έλεγχο και έλεγχο για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων».

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής με βάση την επίτευξη των 28 ορόσημων και στόχων που καθορίστηκαν για τη δεύτερη δόση. Καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να είναι κατάλληλη για υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περιλαμβάνουν επίσης την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διατήρηση ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, το άνοιγμα της αγοράς δημόσιων λεωφορείων για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την προώθηση ενός πιο πράσινου στόλου λεωφορείων.

Άλλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη διασύνδεση τερματικών πληρωμών με τη φορολογική διοίκηση, παρέχοντας κίνητρα για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενθαρρύνοντας τις μικρές εταιρείες να αναπτυχθούν και να εξάγουν, ενισχύοντας την εποπτεία του κεφαλαίου αγορών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για έρευνα και ενθαρρύνοντας νέες επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γεωργίας.

Η Επιτροπή απέστειλε τώρα τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται για αυτήν την πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), ζητώντας τη γνώμη της. Η γνώμη της EFC, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων κατ’ ανώτατο όριο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής. Μετά τη γνώμη της EFC, η Επιτροπή θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Από news