Η Ελληνική Τράπεζα, ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής της Κύπρου, ανακοίνωσε κέρδη 69,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, σηματοδοτώντας ένα δυνατό ξεκίνημα του έτους.

Η σταθερή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι εμφανής, με δείκτη CET1 19,3% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 25,1%, πολύ πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Ο λόγος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε στο 9,3%, μειώνοντας στο 3,4% εξαιρουμένων των NPEs που καλύπτονται από τη συμφωνία APS.

Η ολοκλήρωση του Project Starlight το πρώτο τρίμηνο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την τράπεζα, που περιλαμβάνει την τιτλοποίηση περίπου 0,8 δισ. ευρώ NPEs και την πώληση της APS Debt Servicer.

Σημαντικό ορόσημο για την Ελληνική Τράπεζα ήταν η επιτυχής έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, προσελκύοντας σημαντικό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές.

Ο Oliver Gatzke, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σταθερές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, αποδίδοντας τα €69,7 εκατ. κέρδη στην αύξηση των εσόδων και στον εξορθολογισμό του κόστους. Παρά τις ταραχώδεις συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η Ελληνική Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης και της άφθονης ρευστότητάς της.

Από news