Η Ελλάδα και έξι άλλες χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία, Μάλτα και Λιθουανία) επανέλαβαν την ιδέα τους για ένα ευέλικτο ανώτατο όριο με ευρύτερη προοπτική στις κοινές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Τσεχική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή διορθωτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου.

Τα επτά κράτη συζήτησαν δύο εναλλακτικά σενάρια σχετικά με το πώς θέλουν να εφαρμοστεί το ανώτατο όριο φυσικού αερίου, εξετάζοντας είτε μια σταθερή ανώτατη τιμή 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή το «δυναμικό» ανώτατο όριο, το οποίο θα έχει ένα σταθερό και ένα μεταβλητό στοιχείο, το οποίο θα λάβει υπόψη τις μέσες τιμές όλων των κύριων σημείων αναφοράς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία.

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την επιβολή ανώτατου ορίου στις μελλοντικές συναλλαγές, ύψους 275 €/MWh, το οποίο θα ενεργοποιούνταν υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές των συναλλαγών αυτών υπερβαίνουν το ανώτατο όριο για δύο συνεχόμενες εβδομάδες και μόνο εάν ταυτόχρονα η διαφορά της τρέχουσας τιμής και της τρέχουσας ισοτιμίας LNG υπερβαίνει τα 58 €/MWh για 10 ημέρες διαπραγμάτευσης.

Από news